EN
Алевтина Черникова

Алевтина Черникова

Ректор, НИТУ «МИСиС»